Šta znači NOO?

» NOO • skraćenica Narodnooslobodilački odbor.