Šta znači NKOMO?

» Nkomo • muški rod Zimbabveanski državnik.