Šta znači NJUTN?

» njutn • (fizika) Jedinica za silu u Međunarodnom sistemu jedinica; definisana kao sila koja masi od 1 kg povećava brzinu za 1 m/s, naziv dobijen po engleskom naučniku Isaku NJutnu.

» NJutn • muški rod Ime prvog personalnog digitalnog pomoćnika, koji je napravila firma Epl,
» NJutn • muški rod Engleski fizičar, otkrio je i objasnio zakon gravitacije.