Šta znači NJORKE?

» njorke • (ptica) Red ptica plovuđša koje žive na Severnom moru.