Šta znači NJIVICA?

» njivica • ženski rod Mala njiva.