Šta znači NJANJA?

» njanja • ženski rod Čuvarica male dece, dadilja, dojkinja; u deminutivu: njanječka ili njanjuška. (rus.)