Šta znači NJA?

» nja • usklik Onomatopeja magarećeg glasa.