Šta znači NJ?

» NJ • imenica Sedamnaesto slovo ćirilske azbuke, a osamnaesto hrvatske latinice.

» NJ • imenica Sedamnaesto slovo ćirilske azbuke, a osamnaesto hrvatske latinice.