Šta znači NIVOSKI?

» nivoski • pridev Koji se tiče nivoa; nivoska površina = ekvipotencijalna površina, površina u električnom ili magnetnom polju koja stoji upravno na pravac linija sila.