Šta znači NIVELISAČ?

» nivelisač • muški rod Onaj koji meri libelom, merač; izjednačilac.