Šta znači NIR?

» Nir • muški rod (geologija) Ostrvlje kod Aljaske.

» NIR • skraćenica Naučno istraživački rad.