Šta znači NIMFONANIJA?

» nimfonanija • ženski rod Žensko samobluđe; up. onanija. (grč.)