Šta znači NIMFA?

» nimfa • ženski rod (anatomija) Male ružičaste usmina na ženskom spolnom organu, male stidnice (grč.)

» nimfa • ženski rod (mitologija) Manje žensko božanstvo kod Grka, vila. Ima ih više vrsta, a zovu se po mestima u kojima žive: aulonijade, oreade, leimonijade, limnade, napeje, nerejide i oceanide, nijade i potamide, drijade i hamadrijade;
Tačan broj nimfi nije poznat. Bile su to ozbiljne mlade žene i vrlo lepe, ime se može prevesti kao "udavače", pogled na njih može izazvati slepilo, a ako su gole i smrt. LJudi su im nudili med, maslinovo ulje i mleko. Bile su poluboginje, ali nijedan hram im nije podignut.
fig. lepa devojka, lepotica; ljubaz
» nimfa • ženski rod (ptica) Omiljena vrsta ćubastog papagaja, odavno popularna sobna ptica u kavezu. Gajenje nimfi je veoma lako. Ona je veoma pitoma i privržena i može da se nauči da govori.