Šta znači NIJANSIRATI?

» nijansirati • glagol Praviti postupne prelaze u bojama, udesiti (ili udešavati) boje mešanjem, senčiti; fig. praviti ili iznositi utačnane i nedostupne razlike. (lat.)