Šta znači NIJANSIRANJE?

» nijansiranje • imenica Glagolska imenica od nijansirati (se) (lat.)