Šta znači NIJANSIRAN?

» nijansiran • pridev Izrađen (ili izražen) u nijansama, u finim prelazima, pretstavljen u tančinama, utančan. (lat.)