Šta znači NIJANSA?

» nijansa • ženski rod Postupan prelaz, postupno prelivanje boja, senčenje bojama; fig. fina i neosetna razlika, jedva primetan prelaz iz jednog u drugo; muz. prelaz; gram. finoća jezika, tananost izraza, tančina, untačanost. (lat.)