Šta znači NIHILIZAM?

» nihilizam • muški rod Stanovište potpunog odricanja vrednosti uopšte: teorijski nihilizam, odriče mogućnost saznavanja istine, a etički nihilizam vrednost moralnih zakona; u političko-socijalnom pogledu: shvatanje da današnje društvo i celokupni njegov poredak ne valja ništa, zbog čega bi ga trebalo potpuno uništiti, pa tek na tim ruševinama graditi jedno posve novo društvo; izraz napravljen po idejama koje je ruski pisac I.S. Turgenjev izneo kroz Bazarova, glavnog junaka svog romana Očevi i deca, 18g., koji je odlučno odricao sva načela i tradicije ruske plemićke kulture. (lat.)