Šta znači NIFE?

» nife • muški rod (geologija) Geološka skraćenica naziva za centralni deo Zemljinog jezgra za koji se pretpostavlja da se sastoji od nikla i željeza.
Centralni deo Zemljinog jezgra za koji se pretpostavlja da je uglavnom sastavljen od nikla i gvožđa (Ni+Fe = nikl + gvožđe).