Šta znači NACIJA?

» nacija • ženski rod Veća zajednica ljudi, nastala dugim zajedničkim životom, koja ima ova obeležja: zajednički jezik, državnu teritoriju, izgrađenu svest o zajedničkom životu, zajedničko istorijsko i kulturno nasleđe, ekonomsku međuzavisnost i specifičan mentalitet (lat.)
Narod, društvena zajednica ljudi koji govore istim jezikom, koji su zajednički proživeli politički i kulturni razvoj i koji su prožeti svešću o uzajamnoj pripadnosti i celovitosti u odnosu prema drugim nacijama.