Šta znači NABIZAM?

» nabizam • muški rod (umetnost) Pokret mladih slikara, nastao krajem 1veka, koji se suprotstavlja idejama naturalizma jednostavnim postupkom u izradi crteža i slika, koloritom i dekorativnošću (hebr.)