Šta znači MTO?

» MTO • skraćenica Međunarodna trgovinska organizacija.