Šta znači MREŽA?

» mreža • ženski rod (računari) Sistem računara koji su međusobno povezani radi prenosa podataka i komunikacije. Za mrežu su potrebna najmanje dva računara, a softver za rad u mreži (zove se i mrežhi operativni sistem), mrežni adapteri i kablovi.
Mreže su korisne kada nekoliko korisnika mora da deli resurse, kao što su podaci ili štampači.
Skup tačaka ili unakrsnih linija koji korisniku pomaže da precinzno poravna elemente crteža na ekranu. Mreže se često korsite za crtanje pravih linija i tačno poravnatih uglova u programima za pripremu štampe i u programima za crtanje i slikanje.