Šta znači MJUZIKL?

» mjuzikl • muški rod (teatar) Muzička komedija, lak pozorišni žanr, u njemu se kombinuju govorni dijalog, muzičke tačke i ples; srodan je operi, ali razlika je u duhu, stilu i temama (eng.)