Šta znači MBRET?

» mbret • muški rod Poglavica države, vladar (titula vladara u Arbaniji).