Šta znači MAJORA?

» majora Većina glasova, nadmoćnost u glasovima; per majora, većinom glasova.