Šta znači MACOLA?

» macola • ženski rod Maca (ital.)