Šta znači MAČIZAM?

» mačizam • muški rod Kult muške snage i izgleda koji vlada u zemljama Latinske Amerike (oblik muškog fašizma u odnosu na žene) (šp.)