Šta znači MACIJES?

» macijes • muški rod Mršavost; med. sušica; jektika, tuberkuloza.