Šta znači MAČETA?

» mačeta • ženski rod Vrsta hladnog oružja.
Širok nož za sečenje šećerne trske i šikare. (šp.)