Šta znači MACERACIJA?

» maceracija • ženski rod Duži uticaj neke tečnosti (vode, alkohola, etra, kiselina i dr.) na neku čvrstu biljnu ili životinjsku tvar na običnoj temperaturi; raskvašivanje, raskiseljavanje, topljenje, kvašenje; fig. iznuravanje, kinjenje, mučenje.