Šta znači MAČALAR?

» mačalar • muški rod (arhaično, zastarelo) Kovač mačeva, mačar.