Šta znači MAČAK?

» mačak • muški rod Macan, mačor, mužjak mačke.