Šta znači MA!?

» Ma! • usklik Uzvik nestrpljenja, ama.