Šta znači LUMPEN-PROLETARIJAT?

» lumpen-proletarijat • n. Lump odrpanac, golja, l. proletarius građanin najni 1. u starom Rimu propalo, osiromašeno seljaštvo, pretvoreno u armiju skitnica, rposjaka, koji su slegli u Rim, živeli od milostinje velikaša. Nisu radili, jer je rad bio samo stvar robova, nešto što se preziralo, već su živeli na račun robova; 2. u kapitalizmu najdonji, uboški sloj nezaposlene radničke klase. Sem skitnica, prostitutki i sl. obuhvata tri kategorije: 2) sposobne za rad, b) siročad i pauperksu decu, v) propale gole siromahe, za rd nesposobne, invalide, žrtve industrije, bolesnike, udovice. Pretstavlja "...invalidski dom aktivne radničke armije i mrtvi balast industrijske rezervne armije" (Marks). U klasnoj borbi proletarijata često je oruđe buržoaske reakcije.