Šta znači LUMP?

» lump • muški rod Odrpanac, siromah, propalica, pijanica, bekrija, lola (nem.)