Šta znači LUMINISCENCIJA?

» luminiscencija • ženski rod Naziv za sve vrste svetlucanja (svetljenja) tela koja nastaju bez povišenja temperature, već iz drugih razloga (zajedničko ime za fluorescenciju i fosforescenciju) (lat.)