Šta znači LUMINARIZAM?

» luminarizam • muški rod (umetnost) Pravac u slikarstvu koji poglavito obraća pažnju na dejstvo i prelive svetlosti.