Šta znači LUMINAL?

» luminal • muški rod (medicina) Beo kristalni prašak gorka ukusa; služi za umirenje živaca i za uspavljivanje; up. veronal. (lat.)