Šta znači LUMBALAN?

» lumbalan • pridev (anatomija) Koji se tiče krsta, koji pripada krstima (lat.)