Šta znači LUFTIRATI?

» luftirati • glagol Vetriti, provetravati, prostorije;
Ne raditi ništa, šetati na svežem vazduhu (nem.)