Šta znači LUFTIRANJE?

» luftiranje • imenica Glagolska imenica od luftirati (nem.)