Šta znači LUFT-LINIJA?

» luft-linija • n. Luft, l. linea vazdušna linija, tj. najkraće rastojanje između dva mesta na Zemljinoj površini.