Šta znači LUCIMETAR?

» lucimetar • muški rod Instrument za merenje jačine svetlosti, fotometar;
Instrument za merenje isparavnog dejstva sunčeve svetlosti. (lat.)