Šta znači LOŽIŠTE?

» ložište • imenica Ognjište, vatrište.