Šta znači LOŽIRANJE?

» ložiranje • imenica Stan, stanovanje; voj. u opsadnom ratu: utvrđivanje jedne tačke koji su opsađivači osvojili; sama ta utvrđena tačka; razmeštanje vojnika po kućama.