Šta znači LOĐA?

» lođa • ženski rod Loža; naročito: pokriven ili poluotvoren hodnik, u prizemlju ili na spratu oko noke kuće, galerija, hodnik sa svodovima.
Pokriven i zazidan balkon;
Hodnik sa svodovimia (ital.)