Šta znači LOD?

» lod • muški rod Engleska mera za žito = 5 kvartera = 14.5hl; kao mera za drvo = engleskih kubnih stopa (=1.cbm) za neprerađeno drvo, a kub. stopa (=1.cbm) za prerađeno; kao mera za težinu = 22funti = 10kg.