Šta znači LOC?

» loc • muški rod (nautika) Sprovodilac brodova na opasnim delovima reke.
Brodar, koji kao dobar poznavalac vodenih puteva, sprovodi lađe kroz opasna mesta; loce. (nem.)