Šta znači LOBULERAN?

» lobuleran • pridev (anatomija) Koji se tiče jednog dela plućnih režnjeva, režnjast.